Service en onderhoudsabonnement aanvragen

Service- en onderhoudsabonnement aanvragen

 
 
 
 
 
CV Ketel
(hybride) Warmtepomp
Zonneboiler
Zonnepanelen
Ventilatiesysteem
 
ja
nee
 
 

Service- en onderhoudsabonnement aanvragen

Veilig en energiezuinig uw duurzame installatie voor verwarming/koeling/tapwater in werking houden tegen een redelijk tarief, dat is wat Futurum Installatie bv voor u doet middels ons service- en onderhoudsabonnement


Wilt u gebruik maken van ons onderhoudsabonnement, gebruik dan onderstaand formulier om het gewenste abonnement aan te vragen. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.


  Service- en onderhoudsabonnement aanvragen


Niet in het abonnement is / zijn opgenomen

1. Werkzaamheden aan de installatie;

2. Het tussentijds vullen van de installatie (buiten regulier bezoek);

3. Reparaties ontstaan als gevolg van bevriezing;

4. Geleverde materialen;

5. Storingen die zijn ontstaan door zelfwerkzaamheden.


Abonnementsgelden

Abonnementsgelden zullen jaarlijks vooraf worden gefactureerd. Betaling kan geschieden per factuur vooraf of automatische incasso.


Duur van het abonnement

Het abonnement heeft een duur van twee jaar en wordt daarna jaarlijks verlengd via verzending en betaling van de jaarlijkse factuur. Het abonnement gaat in na betaling van uw eerste factuur.


Naast ons abonnementstarief zijn geen bijkomende kosten verschuldigd ter zake van het te verrichten onderhoud aan uw gasapparatuur.


Onderlinge geschillen, voortkomend uit het werk of het abonnement, worden in redelijk overleg tussen beide partijen opgelost.


Melding van onze komst

Wij zullen u van te voren berichten en zo mogelijk het tijdstip aankondigen waarop de onderhoudsbeurt zal plaatsvinden. Indien de geplande afspraak u niet uitkomt verzoeken wij u om ons hiervan te berichten, zodat met uw medewerking ons onderhoudstarief laag kan blijven. Indien er geen afmelding uwerzijds komt (dan wel per mail of per telefoon ) of een afmelding binnen 24 uur van de afspraak, worden door ons de voorrijkosten in rekening gebracht.


Tarieven 2018

Het abonnementstarief bedraagt voor het eerste toestel per woning € 95,00 per jaar inclusief 21 % BTW en voorrijkosten. Voor ieder extra apparaat of systeem geldt een tarief van €85,00 per jaar inclusief 21% BTW.


Het tarief wordt  geïndexeerd volgens CBS consumenten prijsindex (CPI).


Indien u een onderhoudscontract afsluit voor een installatie die niet door ons is geïnstalleerd,  of een installatie die langer da 12 maanden geleden door ons is geïnstalleerd dan zullen wij een eerste onderhoudsbeurt uitvoeren o.b.v onze reguliere servicetarieven (de zogenaamde nulbeurt)


CONTACT DETAILS

FUTURUM INSTALLATIE

Futurum Installatie is uw partner voor energiebesparende en duurzame oplossingen.


Onze ervaren monteurs en installateurs nemen uw zorgen uit handen.


Wij zoeken naar de beste oplossing voor een duurzame investering met het comfort, gemak en (financieel) rendement.

Copyright @ All Rights Reserved